Nedbrytbar lösning

Biologiskt nedbrytbara material har liten inverkan på miljön, möter den hållbara utvecklingen, kan effektivt lösa miljökrisen och andra problem, så efterfrågan växer, biologiskt nedbrytbara förpackningsprodukter används mer och mer allmänt i alla samhällsskikt.Eftersom de flesta material som används i förpackningen är naturliga och kan brytas ned utan att tillsätta katalysator, används dessa lösningar i stor utsträckning inom livsmedels- och dryckesindustrin.Många industrier och regeringar har vidtagit åtgärder för att minska materialavfall och miljöpåverkan.Företag som Unilever och P & G har lovat att gå över till naturliga förpackningslösningar och minska sitt ekologiska fotavtryck (främst koldioxidutsläpp) med 50 %, vilket är en av faktorerna som driver användningen av biologiskt nedbrytbara förpackningar i olika industrier.Fler och fler innovationer, såsom automatiserade och intelligenta förpackningslösningar i branschen, expanderar till slutprodukter.

Fler och fler ansvarsfulla människor går mot hållbara förpackningslösningar.

Världens befolkning har överstigit 7,2 miljarder, varav över 2,5 miljarder är i åldern 15-35 år.De lägger större vikt vid miljön.Med kombinationen av tekniska framsteg och global befolkningstillväxt används plast och papper i stor utsträckning i olika industrier.Förpackningsmaterial som erhållits från olika källor (särskilt plast) bildar viktigt fast avfall, som är mycket skadligt för miljön.Många länder (särskilt utvecklade länder) har strikta regler för att minska avfallet och främja användningen av biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial.