Nedbrytbar lösning

Bionedbrytbara material har liten inverkan på miljön, möter en hållbar utveckling, kan effektivt lösa miljökrisen och andra problem, så efterfrågan växer, biologiskt nedbrytbara förpackningsprodukter används mer och mer allmänt i alla samhällsskikt. Eftersom de flesta material som används i förpackningen är naturliga och kan brytas ned utan tillsats av katalysator, används dessa lösningar i stor utsträckning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Många industrier och regeringar har vidtagit åtgärder för att minska materialavfall och miljöpåverkan. Företag som Unilever och P & G har lovat att flytta till naturliga förpackningslösningar och minska deras ekologiska fotavtryck (främst kolutsläpp) med 50%, vilket är en av faktorerna som driver användningen av biologiskt nedbrytbara förpackningar i olika branscher. Fler och fler innovationer, som automatiserade och intelligenta förpackningslösningar i branschen, expanderar till slutprodukter.

Fler och mer ansvarsfulla människor går mot hållbara förpackningslösningar.

Världens befolkning har överskridit 7,2 miljarder, varav över 2,5 miljarder i åldern 15-35. De fäster större vikt vid miljön. Med kombinationen av teknisk utveckling och global befolkningstillväxt används plast och papper i stor utsträckning i olika industrier. Förpackningsmaterial erhållna från olika källor (särskilt plast) bildar viktigt fast avfall, vilket är mycket skadligt för miljön. Många länder (särskilt utvecklade länder) har strikta regler för att minska avfall och främja användningen av biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial.